WYKAZ INSTRUKCJI

do ćwiczeń na pracowni elektrycznej dla klasy IV c

 

Nr  1 Badanie prądnicy szeregowo-bocznikowej

Nr  2 Badanie licznika 1-faz.

Nr  3 Badanie różnych styczników

Nr  4 Podstawy programowania sterowników cz. I

Nr  5 Badanie silnika szeregowego

Nr  6 Pomiar mocy biernej w układach 3-faz.

Nr  7 Badanie elementów zabezpieczających

Nr  8 Sterowanie stycznikowe silników

Nr  9 Podstawy programowania sterowników cz. II

Nr 10 Programowanie sterownika LOGO!

Nr 11 Badanie silnika szeregowo - bocznikowego

Nr 12 Badanie licznika 3-faz.

Nr 13 Programowanie sterownika SIMATIC

Nr 14 Badanie luzownika

Nr 15 Badanie źródeł światła

Nr 16 Badanie układów 3-faz.

Nr 17 Badanie tyrystora i ściemniacza

Nr 18 Badanie triaka i diaka

Nr 19 Badanie silnika liniowego

Nr 20 Badanie silnika klatkowego

 

       UWAGA!

Instrukcje dostępne są w bibliotece szkolnej