WYKAZ INSTRUKCJI

do ćwiczeń na pracowni elektrycznej dla klasy IIIT/Z

 

Nr   1 Pomiar rezystancji uziemień i rezystywności gruntu                     

Nr   2 Pomiar rezystancji izolacji maszyn i urządzeń                               

Nr   3 Badanie łączników niskiego napięcia                                             

Nr   4 Układy sterowania silników                                                           

Nr   5 Badanie przekaźników energetycznych                                         

Nr   6 Badanie wyłączników nadmiarowoprądowych                              

Nr   7 Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

           przed dotykiem bezpośrednim                                                      

Nr   8 Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

           przed dotykiem pośrednim                                                           

Nr   9 Pomiar energii czynnej i biernej, kompensacja mocy                   

Nr 10 Zasady programowania sterowników                                             

Nr 11 Badanie źródeł światła                                                                  

Nr 12 Badanie instalacji oświetleniowej                                                 

Nr 13 Badanie układu SPZ                                                                       

Nr 14 Badanie układu SZR                                                                      

Nr 15 Praktyczne wykorzystanie sterowników                                        .

Nr 16 Badanie silnika sterowanego falownikiem                                    

Nr 17 Prace dyplomowe                                                                          

Nr 18 Badanie kabli i linii kablowej                                                         .

     

       UWAGA!

        Instrukcje dostępne są w bibliotece szkolnej