WYKAZ INSTRUKCJI

do ćwiczeń na pracowni elektrycznej dla klasy III c

 

Nr   1 Podstawowe pomiary oscyloskopem                                               

Nr   2 Badanie filtrów LC                                                                           

Nr   3 Badanie filtrów RC                                                                          

Nr   4 Pomiary mocy i cosφ                                                                       

Nr   5 Badanie diod półprzewodnikowych                                                 

Nr   6 Badanie tranzystora bipolarnego                                                     

Nr   7 Badanie elementów optoelektronicznych                                        

Nr   8 Badanie tyrystora                                                                              

Nr   9 Badanie układów prostowniczych                                                   

Nr 10 Badanie stanów nieustalonych w układach RL i RC                      

Nr 11 Badanie stanów nieustalonych w układach RLC                            

Nr 12 Badanie regulatora i przesuwnika fazowego                                   

Nr 13 Pomiar rezystancji izolacji                                                              

Nr 14 Badanie układów przekładników prądowych                                  .

Nr 15 Badanie układów przekładników napięciowych                             

Nr 16 Badanie elektromagnesu                                                                 

Nr 17 Badanie transformatora 1- faz.                                                         

Nr 18 Badanie prądnicy bocznikowej                                                       

Nr 19 Pomiar mocy czynnej w układach 3-faz.                                        

Nr 20 Badanie układów 3-faz.                                                                   

Nr 21 Badanie silnika bocznikowego                                                       

Nr 22 Pomiar mocy biernej w układach 3-faz.                                         

 

       UWAGA!

        Instrukcje dostępne są w bibliotece szkolnej