Opracował mgr Dariusz Pachucki

1. Historia sportu w ZSE

2. Lekkoatletyczne rekordy szkoły

3. Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego "Elektryk"

4. Program pracy UKS "Elektryk" - sekcja siatkówki