Sondy pomiarowe.

W przypadku pomiarów specjalnych (małe lub duże napięcia, krótkotrwałe impulsy, pomiar prądu itd.) wykorzystuje się sondy pomiarowe. Wyróżniamy następujące rodzaje sond:

 1. Napięciowe
  1. Rezystancyjne
  2. RC
  3. Wysokonapięciowe
  4. Miniaturowe
  5. Do badania układów logicznych
 2. Sondy prądowe
  1. Transformatorowe
  2. Hallotronowe

Przy pomiarze sygnałów elektrycznych powstaje pytanie, w jakim stopniu przyłączenie oscyloskopu do badanego układu wpłynęło na źródło sygnału i zniekształciło kształt przebiegu? Na admitancję wejściową oscyloskopu składa się reaktancja równolegle połączonych pojemności (w granicach 10 do 50 pF) i rezystancji (zazwyczaj l MW dla prądu stałego lub rn.cz.)- Jeżeli badany układ jest oddalony od oscyloskopu, do pojemności wejściowej dodaje się pojemność układu połączeń. Najprostszym sposobem jest połączenie wejścia oscyloskopu i jego masy z badanym układem dwoma przewodami. Ten sposób łączenia może być stosowany tylko w niewielkim zakresie pomiarów i jest ograniczony impedancją źródła, poziomem sygnału, pasmem częstotliwości, jakie powinno być zapewnione dla wiernego przeniesienia sygnału, oraz poziomem zewnętrznych zakłóceń.

Pomiary słabych sygnałów wymagają - niezależnie od ich pasma częstotliwości - zastosowania kabla ekranowanego, który zabezpieczy układ przed wnikaniem do niego zakłóceń, takich np. jak tętnienia sieci. Dołączenie kabla współosiowego zwiększa pojemność wejściową oscyloskopu o kilkadziesiąt pF, co wpływa na wzrost obciążenia źródła badanego sygnału.

W wielu pomiarach dla wiernego odtworzenia mierzonego sygnału badany punkt należy łączyć z oscyloskopem przez specjalną sondę o odpowiednio dużej impedancji wejściowej i parametrach odpowiednich dla danego zastosowania. Szczególnie wysokie wymagania są stawiane sondom przeznaczonym do pomiaru w zakresie nanosekundowym, gdy widmo sygnałów rozciąga się od pojedynczych Hz do setek, a nawet tysięcy MHz. W tak szerokim paśmie częstotliwości i przy dużym zakresie wartości napięć, od części mV do wielu tysięcy Voltów, jeden typ sondy nie spełni wszystkich wymagań.