Parametry statyczne przetworników C/A.

 1. Rozdzielczość przetwornika określa liczbę bitów słowa wejściowego.
  Rozdzielczość często definiuje się jako napięcie związane z najmniej znaczącym bitem, czyli:
  DU=Umax/2n
 2. Dokładność bezwzględna - określana jest jako różnica między zmierzoną a przewidywaną wartością napięcia wyjściowego odniesioną do zakresu pomiarowego i wyrażona w procentach. Na dokładność bezwzględną mają wpływ:
  1. błąd wzmocnienia - jest to różnica między rzeczywistą wartością napięcia wyjściowego a wartością projektowaną przy maksymalnej wartości słowa wejściowego.

   Charakterystyka przetwarzania 3-bitowego przetwornika C/A obarczona błędem wzmocnienia:
   Błąd (skalowania) wzmocnienia powodowany jest efektami termicznymi. Może być kompensowany za pomocą regulacji wzmocnienia wzmacniacza.
  2. błąd przesunięcia zera - określony jest wartością napięcia wyjściowego przy zerowej wartości słowa wejściowego, wynika z prądów lub napięć niezrównoważenia wzmacniacza.

   Charakterystyka przetwarzania 3-bitowego przetwornika C/A obarczona błędem przesunięcia zera:
  3. nieliniowość całkowa - jest to największe odchylenie charakterystyki rzeczywistej od idealnej.
   Charakterystyka przetwarzania 3-bitowego przetwornika C/A obarczona błędami liniowości całkowej odniesionymi do najlepiej dopasowanej linii prostej:   Charakterystyka przetwarzania 3-bitowego przetwornika C/A obarczona błędem liniowości całkowej odniesionymi do najlepiej dopasowanej linii prostej łączącej punkty końcowe zakresu przetwarznia:

  4. nieliniowość różniczkowa - jest to największa różnica pomiędzy wartościami napięcia wyjściowego odpowiadającymi zmianie słowa o wartości najmniej znaczącego bitu.

   Charakterystyka przetwarzania 3-bitowego przetwornika C/A obarczona błędem nieliniowości całkowej: