Parametry dynamiczne przetworników C/A.

  1. Czas ustalania - jest to czas po którym napięcie wyjściowe ustali się wewnątrz zakresu ogrniczonego ±1/2LSB przy maksymalnej zmianie wartości wejściowych słowa cyfrowego, wywołując skok napięcia o amplitudzie równej pełnemu zakresowi przetwarzania. Często czas ustalnia wyznacza szerokość zakresu ustalania, który wyraża się jako procent pełnego zakresu przetwarzania. Do czasu ustalania włącza się na ogół opóźnienie propagacyjne odpowiedzi.

    Odpowiedź przetwornika C/A na zmianę wartości cyfrowego słowa wejściowego:


  2. Szybkość bitowa - jest określana przez liczbę bitów rezultatu przetwarzania uzyskanych w ciągu jednej sekundy np. bit/s, Mbit/s
  3. Częstotliwość przetwarzania - maksymalna częstotliwość z jaką mogą występować kolejne przetworzenia sygnału podawane w Hz lub MHz.