Parametry wejściowo - wyjściowe przetworników C/A.

Parametry charakteryzujące przetworniki C/A od strony wejścia i od strony wyjścia obejmują 6 grup właściwości, które zebrano w poniższej tabeli. Chodzi tutaj głównie o właściwości prądowo-napięciowe, które są brane pod uwagę przy organizowaniu współpracy przetworników z innymi urządzeniami.

Tabela parametrów wejściowo - wyjściowych charakteryzujące przetworniki C/A.

Wejście cyfrowe Rozdzielczość: liczba bitów
Dostęp: przez rejestr buforowy lub bezpośredni
Rodzaj kodu:
  • unipolarny (naturalny kod dwójkowy, BCD itd.)
  • bipolarny (przesunięty kod dwójkowy, zapis uzupełnień do 2 itd.)
Poziomy logiczne: TTL, ECL, CMOS lub inne
Format podstawowych grup słów: szeregowy, równoległy, szergowo - równoległy
(ang. byte-serial)
Wejście sterujące Dla jednego lub kilku sygnałów strobujących
Wejście analogowe Napięciowe lub prądowe
Polaryzacja
Zakresy, wartości
Konfiguracja przetwornika Szeregowa/równoległa
Cykl krótki (...) bitów
Adres
Zasilanie Analogowe: Zwykłe +/-15V (lub takie samo jak układów cyfrowych)
Cyfrowe: -5,2V (ECL)
+5V (TTL)
+5V do +15V (CMOS)
Źródło odniesienia Wewnętrzne lub zewnętrzne
O ustalonej wartości lub zmiennej
Polaryzacja

Odpowiedź większości przetworników C/A (z wyjątkiem przetworników szeregowych, działajacych na zasadzie ładowania i rozładowania kondensatorów) na podany sygnał cyfrowy jest niemal natychmiastowa i ma charakter ciągły. W pewnych zastosowaniach przetworników C/A jest wymagane odłączenie źródła informacji cyfrowej od zasadniczego układu przetwornika. Jako układ pośredniczący, umożliwiający takie rozłączanie, jest stosowany rejestr strobowany, zbudowany z przerzutników zatrzaskowych. Jednoczesne zapamiętanie stanów cyfrowych wszystkich bitów umożliwia sygnał strobujący.