Schemat przetwornika C/A z prądowym źródłem odniesienia i siecią rezystorów ważonych.

W układzie przedstawionym powyżej źródła prądowe dostarczają do szyny zbiorczej prądy o wartościach(n-1)I, (n-2)I, ..., 2I, I, określone przez napięcie odniesienia i wartości rezystorów emiterowych tranzystorów, dobrane odpowiednio do wag cyfrowego kodu wejściowego. Prąd I0 w szynie zbiorczej może zmieniać się od zera do wartości (2n-1)I, w zależnoći od kombinacji włączonych przełączników, gdzie I jest prądem odpowiadającym najmniej znaczącemu bitowi. Prąd I0 w szynie zbiorczej jest równy:

I0=2nI(a12-1+ a22-2+...+an-12-n+1+an2-n)

czyli:
I0=2nIN
Natomiast napięcie na wyjściu wzmacniacza operacyjnego wynosi:
U0=2nIRF
gdzie:

RF - rezystor umożliwiający dobór zakresu przetwarzania
N - ułamkowa liczba dodatnia zapisana w kodzie dwójkowym naturalnym.

Liczbę bitów tego typu przetworników ogranicza się ze względu na znane trudności w uzyskaniu odpowiedniej dokładności rezystorów o wartościach wagowych i powtarzalnosci ich współczynników termicznych. Najczęsciej wytwarza się 4-bitowe grupy.

Przetwornik przetwarza prawidłowo, jeśli wszystkie tranzystory mają takie same współczynniki ß oraz napięcia (UBE) baza-emiter wszystkich tranzystorów są takie same. Żeby zachować stałość napięcia baza-emiter należy doprowadzić do jednakowej gęstości prądu we wszystkich tranzystorach. Stosuje się tranzystory o różnych obszarach emiterowych. Stabilizację temperatury można uzyskać przy niezbyt dużych różnicach rezystancji, a więc buduje się przetworniki czterobitowe.