Przetwornik C/A z napięciowym źródłem odniesienia i siecią rezystorów ważonych.

Schemat ideowy:

Napięcie wyjściowe wyliczmy ze wzoru:

W przetwornikach z siecią rezystorów ważonych jest duża rozpiętość w wartościach rezystancji (np. dla 10 bitowego przetwornika R-512R). To zjawisko powoduje, że na różnych bitach przetwornik przetwarza z różną dokładnością i stabilnością temperaturową. Przy większych rozdzielczościach niż 4 stosuje się 4 bitowe grupy połączeń przetwornika I grupa przetwarza 4 najstarsze bity, II grupa przetwarza cztery kolejne itd.

Rozdzielczość przetwornika - czyli najmniejsza zmiana sygnału wyjściowego jest wyliczana z następującego wzoru:

- dla przetwornika n - bitowego.
Na rysunku przedstawiono uproszczony schemat n-bitowego przetwornika C/A z siecią zbudowaną z rezystorów o wartościach wagowych, pracującego w naturalnym kodzie dwójkowym. Do wejścia odwracającego wyjściowego wzmacniacza operacyjnego są przyłaczone jednym końcem wszystkie rezystory sieci, tworząc wspólną szynę sieci, na której wzmacniacz utrzymuje napięcie bliskie zeru.