Przetwornik C/A z prądowym źródłem odniesienia i siecią rezystorów R-2R.

Scheamt przetwornika C/A z prądowym źródłem odniesienia i siecią rezystorów R-2R.

Na rysunku powyżej przedstawiono uproszczony schemat n-bitowego przetwornika c/a z drabinkową siecią rezystorów R - 2R, w którym zastosowano źródła prądów o identycznych wartościach I. Można wykazać, że napięcie wyjściowe jest równe:
U0=I0RF=2IRF(a12-1+ a22-2+...+an-12-n+1+an2-n)
skąd:
U0=2I0RFN
gdzie:
RF - rezystor umożliwiający dobór zakresu przetwarzania
N - ułamkowa liczba dodatnia, zapisana naturalnym kodzie dwójkowym.

Zaletą sieci drabinkowej jest dwuwartościowość jej elementów, których liczba musi być jednak dwukrotnie większa niż w sieci z rezystorami o wartościach wagowych. Dalsze zalety tego przetwornika C/A wynikają z identycznych wartości prądów dla wszystkich bitów. Ponieważ wartość R może być stosunkowo mała, więc dopasowanie tranzystorów pod względem napięć UBE, pracujących przy tym samym poziomie prądu, nie jest trudne. Tego rodzaju technika przełączania zapewnia dużą szybkość przetwarzania (mały czas ustalania), a ponadto każda z przełączanych sekcji charakteryzuje się taką samą odpowiedzią czasową, więc "szpilki" napięciowe występujące przy przełączaniu są niewielkie.