Przetwornik C/A z napięciowym źródłem odniesienia i siecią rezystorów R-2R.

Uproszczony układ n-bitowego przetwornika C/A z siecią drabinkową rezystorów R-2R:

Schemat z wyjściowym wzmacniaczem operacyjnym w układzie nieodwracalnym.

Na rysunku pokazano uproszczony schemat n - bitowego przetwornika C/A z siecią drabinkową R-2R o wyjściu napięciowym. Sieć z jednej strony zamyka rezystor 2R przyłączony do masy, natomiast druga końcówka sieci jest przyłączona do wejścia nieodwracającego wyjściowego wzmacniacza operacyjnego w układzie wtórnika napięciowego (wyjście sieci nie jest punktem masy pozornej). Ponieważ sieć rezystorowa jest układem liniowym, więc jej działanie może być rozpatrywane na podstawie metody superpozycji, tzn. udział każdego źródła w tworzeniu sygnału wyjściowego może być rozważany niezależnie od innych źródeł. Rozpoczynając analizę pracy przetwornika od bitu a1, tj. gdy przełącznik odpowiadający bitowi MSB jest w pozycji l, a pozostałe przełączniki są w pozycjach 0, na wyjściu uzyskuje się napięcie U0=UR/2 (końcówka sieci od strony wzmacniacza jest środkiem dzielnika 2R-2R, przyłączonego do źródła UR). Rozpatrując następnie sytuację, gdy a2 - l, a. pozostałe przełączniki są w pozycji 0, otrzymuje się U0=UR/4. Prowadząc dalej tego rodzaju rozumowanie można wykazać, że napięcie wyjściowe jest ostatecznie reprezentowane przez wyrażenie:

Uo=UR(a12-1+a22-2+...+an2-n)

czyli:

U0=URN

gdzie N jest ułamkową liczbą dodatnią zapisaną w naturalnym kodzie dwójkowym.