Przetwornik A/C typu Flash.

Metoda bezpośredniego porównania równoległego.

Przetwarzanie metodą porównania równoległego jest najszybszym ze znanych sposobów przetwarzania A/C. Podczas przetwarzania następuje jednocześnie porównanie napięcia UI ze wszystkimi poziomami kwantowania. Realizacją układową tej metody jest łańcuch komparatorów spolaryzowanych z dzielnika rezystorowego, zasilanego ze źródła napięcia odniesienia. Rezystory dzielnika R1 i R2 oraz R są tak dobrane, aby napięcia progów sąsiednich komparatorów różniły się o wartość odpowiadającą analogowemu równoważnikowi najmniej znaczącego bitu (1LSB) Układ składa się, więc z tylu komparatorów, ile poziomów kwantowania ma przetwornik, czyli z (2n-1) komparatorów w przypadku przetwornika n-bitowego.

Przy określonej wartości przetwarzanego napięcia UI komparatorach o napięciach progu mniejszych od UI występują na wyjściach stany logiczne 1, a w pozostałych o progach większych od UI - stany logiczne 0. Ponieważ wszystkie komparatory zmieniają równocześnie stan logiczny, więc proces przetwarzania składa się tylko z jednego kroku. Na wyjściach uzyskuje się jednak informację cyfrową w formie niedogodnej do bezpośredniego odczytu, albo dalszego przetwarzania w komputerze, dlatego konieczne jest zdekodowanie informacji do postaci kodu binarnego, BCD lub Gray'a. Całkowity czas przetwarzania jest bardzo krótki - równy sumie czasu odpowiedzi jednego komparatora i bramek dekodera. Układy przetworników równoległych są często wyposażone w wejściowy układ próbkująco - pamiętający, który utrzymuje stałą wartość napięcia UI, podczas całego procesu przetwarzania. Obecnie są produkowane liczne odmiany monolitycznych przetworników typu "flash", o typowej rozdzielczości 6 i 8 bitowej i częstotliwości próbkowania od 20 do 100MHz. Wytwarzany jest także 9 bitowy układ monolityczny o częstotliwości próbkowania 20MHz.