Przetwornik A/C podwójnie całkujący.

Przetwornik podwójnie całkujący zamienia wartość średnią napięcia mierzonego na czas tX. W pierwszym cyklu całkowania do integratora doprowadzone jest napięcie mierzone UX. Całkowanie tego napięcia trwa zawsze tyle samo, czyli najczęściej 20ms. W drugiej fazie całkowania do wejścia integratora dołączone jest napięcie wzorcowe. Całkowanie tego napięcia zależy od napięcia mierzonego UX.

Z układu sterującego wysyłany jest impuls, który otwiera klucz W2 i zamyka klucz W1. Do wejścia integratora doprowadzone jest napięcie Ux. Na wyjściu integratora otrzymujemy napięcie liniowo narastające. Czas narastania tego napięcia wynosi 20ms (czas ten odmierzany jest poprzez licznik lub poprzez układ sterujący). Po upływie 20ms z układu sterującego wysyłany jest kolejny impuls, który otwiera W1 i zamyka W2. Do integratora doprowadzone jest teraz napięcie wzorcowe o biegunowości przeciwnej do napięcia Ux. Licznik cały czas zlicza impulsy z generatora zegarowego. Pojemność licznika jest tak dobrana, że maksymalną liczbę impulsów zlicza w ciągu 20ms. Kiedy napięcie wejściowe z integratora osiągnie wartość zero przerzutnik RS zmienia stan na przeciwny. Blokuje bramkę i kończy się zliczanie impulsów.

T2 = tx
T1 = Tc

N= tx * fw