Przetwornik A/C pojedyńczo całkujący.

Układ całkujący:

Działanie układu całkującego przedstawia wykres:

Schemat przetwornika pojedyńczo całkującego:

Zasada działania przetwornika pojedyńczo całkującego:

Na wejście układu całkującego podawane jest napięcie Ux (stale z ewentualnymi zakłóceniami). Na wyjściu układu całkującego (integratora) powstaje napięcie liniowo narastające, które jest porównywane w komparatorze Ko z napięciem odniesienia Uo. W chwili zrównania obu napięć wysyłany jest sygnał do klucza, który zamyka obwód rozładowujący i kondensator prawie natychmiast rozładowuje się poprzez rezystancję Rr. Jednocześnie z komparatora wysyłany jest impuls do miernika częstotliwości. Częstotliwość tych impulsów jest wprost proporcjonalna do mierzonego napięcia.

-Wartość średnia mierzonego napięcia