Przetworniki jednobitowe.

Przetworniki jednobitowe stosowane są najczęściej w odtwarzaczach płyt CD. Mają mniejsze zniekształcenia nieliniowe, mniejszy poziom zakłóceń są prostsze w konstrukcji i tańsze.

D1= U1-U0 D > 0 to jest 1

D2= U2-U1 D > 0 to jest 1

D3= U3-U2 D > 0 to jest 1

itd.

W przetwornikach jednobitowych oddzielnie przetwarza się kształt sygnału a oddzielnie poziom sygnału. Przy przetwarzaniu sygnału porównuje się aktualną i poprzednią próbkę napięcia w zależności od różnicy napięć tych próbek otrzymujemy 0 lub 1.
Jeśli:

D>0 to jest 1

D<0 to jest 0

D=0 to jest 0 lub 1

Próbkowanie odbywa się z częstotliwością znacznie większą niż w przetwornikach wielobitowych i wynosi ok. 240kHz. Próbkowanie z częstotliwością wielokrotnie większą niż częstotliwości standardowe daje sygnały o innych wyżej położonych pasmach. Pierwsze pasmo częstotliwości sygnału próbkowanego z częstotliwością np. 5x48 kHz = 240 kHz, jest bardziej odsunięte od pasma częstotliwości sygnału analogowego. Dlatego potrzebny jest wówczas, po przetwarzaniu analogowo-cyfrowym, prosty i tani filtr cyfrowy. Uzyskany w opisany sposób sygnał cyfrowy nie jest kompletny gdyż, informuje tylko o kształcie sygnału analogowego, a nie zawiera informacji o poziomie tego sygnału (natężenie dźwięku). Jest identyczny dla sygnałów tego samego kształtu o różnych poziomach. Do prawidłowego przetwarzania sygnału analogowego o różnych poziomach na cyfrowy konieczne jest przekazanie w sygnale cyfrowym, oprócz informacji o kształcie (słowa kształtu), informacji o poziomie tego sygnału analogowego (słowa poziomu).

Dynamiką nazywamy zmiany poziomu sygnału analogowego od maksymalnego do minimalnego. Dla urządzeń wysokiej klasy oznaczonym symbolem Hi-Fi zmiany sygnału mieszczą się w zakresie jak 1000 do 1. (60dB). W tym samym stosunku muszą zmienić się przydziały kwantowania. Informacja o zmianach przydziałów kwantowania wymaga wprowadzenia do ciągu bitów kształtów dodatkowych bitów poziomu n- słowa=lg 1000/lg. Słowo to tworzymy blokowi bitów kształtu w dużych odstępach czasu (zwiększając tylko nieznacznie całkowity strumień bitów).

1-preemfaza

2-filtr dolnoprzepustowy

3-obwiednia sygnału

4-układ próbkujący

5-układ opóźniający

6-próbkowanie poziomu

7-komparator

8-poziom odniesienia

9-komparator

10-układ sumujący

11-regeneracja

12-słowa kształtu

13-słowa poziomu

14-próbki

15-mnożnik

16-układ całkujący

17-deemfaza