UWAGI O POMIARACH OSCYLOSKOPEM.

Niektóre pomiary oscyloskopwe przeprowadza się za pomocą sondy napięciowej. Często stosuje się sondę RC o tłumieniu 10 i rezystancji wejściowej 10MW. Przy wyborze sondy należy uwzględnić, aby:

Przewód masy sondy powinien być tym krótszy, im krótszy jest czas narastania sygnału mierzonego. Na przykład przy pomiarach przebiegów nanosekundowych - sonda powinna mieć końcówkę masy tuż przy czubku sondy, a przewody łączące nie dłuższe niż 2 cm.

W technice oscyloskopowej stosuje się kable o impedancji falowej: 50W (najczęściej), 75W i 125W. Prawidłowe (tj. bez odbić fali) przesyłanie sygnałów kablem współosiowym zachodzi wtedy, kiedy jest on zamknięty na końcu i na początku impedancją falową.

Połączenia kablami współosiowymi stosuje się wówczas, gdy:

Ze względu na BHP oscyloskop powinien być zasilany z sieci 230V, 50Hz, w której jako ochrona przed porażeniem jest stosowane samoczynne wyłączenie zasilania. Oscyloskop jest urządzeniem elektrycznym o I klasie ochronności. Oscyloskop powinien mieć przewód sieciowy trójżyłowy, zakończony wtyczką dwubiegunową ze stykiem ochronnym. Styk ochronny musi być połączony z masą oscyloskopu. Gdy przewód sieciowy jest włączony do gniazda sieciowego, oscyloskop powinien być obudowany.