POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO METODĄ LISSAJOUS.

Przebiegi pomiędzy którymi należy mierzyć przesunięcie fazowe podaje się na wejścia X i Y oscyloskopu. Kształt otrzymanej na ekranie figury będzie zależał od wartości kąta fazowego j. Gdy przesunięcie fazowe wyniesie 0 lub 180°, wówczas oscyloskop narysuje prostą przechodzącą przez I i III ćwiartkę układu współrzędnych lub odpowiednio II i IV ćwiartkę. Przy kącie fazowym równym 90° na ekranie powstanie elipsa symetryczna względem osi układu współrzędnych. Do pośrednich wartości przesunięcia fazowego oscyloskop narysuje elipsę o wymiarach zależnych od wartości kąta fazowego f. Należy wyskalować otrzymaną figurę i obliczyć wartość kąta przesunięcia fazowego z zależności.