POMIAR PARAMETRÓW PRZEBIEGU IMPULSOWEGO

Generatory impulsów prostokątnych w rzeczywistości generują impulsy, których kształt odbiega od idealnego prostokąta. Do pomiaru parametrów impulsów używa się oscyloskopu. Do podstawowych parametrów należą:

Ocena małych zniekształceń impulsu o krótkim czasie narastania jest bardzo trudna, ponieważ nie ma pewności, które zniekształcenia zawierał impuls, a które wprowadził oscyloskop. Do pomiaru kształtu impulsu z generatora należy stosować oscyloskop o czasie narastania przynajmniej 3 do 5 razy krótszym niż czas narastania impulsu. Na rysunku wyjaśniono pojęcia czasu narastania i opadania impulsu.