POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO ZA POMOCĄ OSCYLOSKOPU DWUKANAŁOWEGO.

Do wejść kanałów A i B doprowadza się badane napięcia. Poziome osie zerowe obu obrazów muszą się pokrywać. Kąt przesunięcia fazowego j oblicza się ze wzoru:

Błąd względny określenia kąta przesunięcia fazowego wyznaczyć można ze wzoru:

Z uwagi na to, że błąd określenia kąta przesunięcia fazowego jest tym większy im mniejsze są długości odcinków a i b, należy pokrętłem płynnej regulacji podstawy czasu dobrać taką nastawę (nie trzeba jej znać) aby wartośi podstawy czasu, były były możliwie jak największe.