FIGURY LISSAJOUS.

Oto zestaw możliwych do uzyskania figur LISSAJOUS: