POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEZ POMIAR OKRESU.

Pomiar częstotliwości przez pomiar okresu wymaga ustawienia pokrętła płynnej regulacji podstawy czasu w pozycję CAL (obrót pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do zaskoku) i wybrania takiej pozycji przełącznika skokowej regulacji podstawy czasu, aby na ekranie wystąpiła jak najmniejsza liczba okresów, jednak nie mniejsza niż jeden okres. Przykładowy przebieg sygnału prostokątnego o współczynniku wypełnienia różnym od 50% pokazano na rysunku.

Częstotliwość badanego przebiegu określa się ze wzoru:

gdzie:

Błąd pomiaru częstotliwości jest równy: