Oscyloskop analogowy - płyta czołowa.

OPIS PŁYTY CZOŁOWEJ OSCYLOSKOPU

19 - Przełącznik zasilania: ON włączony,OFF - wyłączony

MODUŁ OBRAZU

12 - Wyjście (końcówka) sygnału kalibratora. Przebieg prostokątny Up - p=0,5V f= 1kHz

20 - Potencjometr regulacji ostrości obrazu

21 - Potencjometr regulacji jaskrawości obrazu

22 - Regulator równoległości linii podstawy czasu

MODUŁ WYZWALANIA (TRIGGER)

7 - Pokrętło regulacji położenia przebiegów w poziomie

8 - Przycisk rozciągu podstawy czasu (5razy)

9 - Przełącznik skokowej regulacji okresu podstawy czasu. Obrót przełącznika w prawe skrajne położenie włącza tryb odchylania X-Y. Warunkiem uzyskania kalibrowanej wartości podstawy czasu jest ustawienie potencjometru 10 w prawym skrajnym położeniu.

10 - Potencjometr płynnej regulacji okresu podstawy czasu

11 - Wejście (BNC) zewnętrznego sygnału wyzwalającego

13 - Potencjometr regulacji poziomu wyzwalania

14 - Przyciski trybu wyzwalania AUTO - podstawa czasu działa nawet przy braku sygnału na wejściu oscyloskopu

15 - przycisk wyboru zbocza wyzwalającego

16 - przełącznik rodzaju sprzężenia sygnałów wyzwalających:

17 - Przycisk uziemiający

18 - Przełącznik źródła sygnału wyzwalającego:

MODUŁ ODCHYLANIA PIONOWEGO (VERTICAL)

1 - Gniazdo wejściowe (BNC) sygnału kanału A (CH-A)

2 - Przełącznik rodzaju sprzężenia kanału A:

3 - Przyciski trybu odchylania pionowego:

4 - Potencjometr płynnej regulacji czułości (rozciąganie przebiegu w pionie) kanału A

5 - Przełącznik zakresów czułości wejściowej (VOLTS/DIV) kanału A. Warunkiem uzyskania kalibrowanej wartości tłumienia jest ustawienie potencjometru 4 w prawym skrajnym położeniu

6 - Pokrętło regulacji położenia w pionie przebiegu kanału A

23 - Pokrętło regulacji i położenia w pionie przebiegu kanału B (CH-B)

24 - Przycisk odwracania polaryzacji kanału B (wciśnięcie odwraca fazę)

25 - Przełącznik czułości wejściowej (VOLTS/DIV) kanału B. Parametry jak dla kanału A (5)

26 - Potencjometr płynnej regulacji czułości (rozciąganie przebiegu w pionie) kanału B

27 - Gniazdo wejściowe (BNC) sygnału kanału B (CH-B)

28 - Przełącznik rodzaju sprzężenia kanału B. Parametry jak dla kanału A (2)

29 - Włącznik funkcji testowania biernych podzespołów elektronicznych (COMP.TEST)