TRYBY PRACY OSCYLOSKOPU CYFROWEGO.

  1. Przedwyzwalanie - przebieg jest rejestrowany nieprzerwalnie. Impuls wyzwalający określa tylko początek wyświetlonego przebiegu. Ten rodzaj pracy umożliwia obserwacje przebiegów przed momentem wyzwalania.
  2. Praca z obwiednią - rejestracja wyłącznie maksymalnych i minimalnych wartości chwilowych przebiegu. Stosowany jest przy obserwacji przebiegów w. cz. zmodulowanych emplitudowo.
  3. Oczekiwanie - tryb pracy zwany BS (baby sitting)) układ oczekuje dowolnie długo na wyzwolenie przebiegu. Stosowany do obserwacji jednorazowych przebiegów pojawiających się w sposób przypadkowy.
  4. Praca z płynącą podstawą czasu - obraz przesuwa się płynnie na ekranie od strony prawej w lewą. Z chwilą pojawienia się impulsu wyzwalającego obraz zostaje zatrzymany i przeniesiony do pamięci. Oscyloskop pracuje jak rejestrator.
  5. Praca z uśrednianiem - uśrednia sygnał badany w celu określenia sygnału podstawowego.
  6. Save on delta - programowo określona obwiednia opisuje granice przebiegu. Rejestrowane są tylko te sygnały, które przekroczą obwiednię.