RODZAJE PRÓBKOWANIA

  1. równomierne,
  2. selektywne,
  3. pseudoprzypadkowe,
  4. ze zmienną częstotliwością