OPIS SCHEMATU BLOKOWEGO.

Oscyloskop cyfrowy posiada układ próbkująco-pamiętający (PP), przetwornik analogowo-cyfrowy (A/C), pamięć, przetwornik cyfrowo-analogowy (C/A) układ rekonstrukcji obrazu).

Rekord - min.4000 lub 40000 określa ilość próbek mieszczących się na ekranie.

  1. Pracą oscyloskopu cyfrowego kieruje układ sterowania logicznego, jest to mikroprocesor, który decyduje o kolejności pracy poszczególnych podzespołów, częstotliwości pobierania próbek i rodzajach pracy. W układzie tym znajduje się również jednostka arytmetyczna, która wykonuje operacje na przebiegach badanych, np. obliczanie wartości skutecznej napięcia, mnożenie sygnałów, itp.
  2. układ próbkująco-pamiętający (PP) - pobiera z przebiegu badanego próbki napięcia i przez pewien czas przechowuje w pamięci.
  3. Przetwornik A/C - zamienia wartość pobranej próbki na słowo cyfrowe. Długość tego słowa zależy od rozdzielczości przetwornika.
  4. Pamięć cyfrowa - zbudowana jest z komórek, w których przechowuje się całe słowa (w dowolnie długim czasie)
  5. Układ rekonstrukcji przebiegu składa się z przetwornika C/A i układu interpolacyjnego. Przetwornik C/A pobiera z pamięci określone słowa i zamienia je na wartość napięcia (powstają znowu próbki). Układ interpolacji łączy te próbki ze sobą tak, żeby powstał obraz ciągły. Jeżeli łączenie jest za pomocą linii prostych to jest interpolacja liniowa natomiast, jeśli próbki łączy się za pomocą sinusoidy to jest to interpolacja sinusoidalna.

Próbkowanie sygnału - żeby można było wiernie odtworzyć przebieg, częstotliwość próbkowania musi być co najmniej dwa razy większa od maksymalnej częstotliwości sygnału badanego. W zależności od sygnału badanego stosuje się różne rodzaje próbkowania:

  1. Próbkowanie równomierne - w czasie każdego okresu przebiegu pobierana jest maksymalna liczba próbek w równych odstępach czasu.
  2. Próbkowanie sekwencyjne - stosowane jest w przypadku przebiegów o bardzo dużej częstotliwości. W czasie każdego okresu przebiegu jest pobierana tylko jedna próbka, lecz poszczególne próbki są przesunięte w czasie w odniesieniu do początku okresu o stałą wartość.
  3. Próbkowanie ze zmienną częstotliwością - ten sposób próbkowania stosuje się do obserwacji napięć impulsowych przy zmiennych kształtach. Tam gdzie występują duże zmiany sygnału częstotliwość próbkowania jest bardzo duża, tam gdzie sygnał jest niezmienny pobiera się mało próbek.