KANAŁ X OSCYLOSKOPU ANALOGOWEGO.

 1. Wyzwalanie wewnętrzne (przełącznik P1 i P2 ustawione w pozycji pierwszej).
 1. Rodzaje wyzwalania podstawy czasu:
  1. Normalne
  2. Automatyczne
  3. Sygnałem telewizyjnym
  4. Jednorazowe

   Ad. a)Przy wyzwalaniu normalnym przy braku sygnału wyzwalającego lub przy złym przestawieniu poziomu wyzwalania plamka jest wygaszona.

   Ad. b)W pozycji automatycznej podstawa czasu pracuje samowzbudnie i przy braku sygnału na ekranie jest linia pozioma.

 2. Impulsator wytwarza impulsy z sygnału badanego, które wyzwalają podstawę czasu.

 3. Generator podstawy czasu - wytwarza napięcie piłokształtne. W trybie pracy automatycznej generator podstawy czasu pracuje samowzbudnie.

  Częstotliwość napięcia piłokształtnego zależy od częstotliwości badanego przebiegu. Najlepiej, jeśli te częstotliwości są takie same, dopuszcza się żeby w jednym okresie podstawy czasu mieściło się kilka okresów przebiegu badanego, ale musi być to całkowita krotność i nie większa jak 5.

  W trybie wyzwalanej podstawy czasu (praca normalna) generator wytwarza napięcie piłokształtne, ale z czasem oczekiwania.

  Ts - czas roboczy
  Tr - czas powrotu
  Th - czas podtrzymywania
  To - czas oczekiwania na impuls wyzwalający
  T - minimalny okres powtarzania
  Ts>>Tr
  Z chwilą pojawienia się sygnału wyzwalającego przy prawidłowym ustawieniu poziomu wyzwalania podstawa czasu pracuje w sposób ciągły.
  Żeby na ekranie powstał nieruchomy obraz napięcie badane musi być zsynchronizowane z napięciem podstawy czasu tzn. muszą być zgodne w fazie i co do częstotliwości.

 4. Poziom wyzwalania i wybór zbocza. Pokrętło do płynnej zmiany poziomu wyzwalania (LEVEL) i przełącznik wyboru zbocza (SLOPE) umożliwiają wybór dogodnego punktu na mierzonym przebiegu, od którego chcemy by nastąpiło wyzwalanie podstawy czasu. W położeniu "+" przełącznika wyboru zbocza podstawa czasu będzie wyzwalana narastającym zboczem przebiegu a w położeniu "-" opadającym zboczem przebiegu.

 5. Źródło sygnałów wyzwalających (SOURCE):

  1. INT - sygnałem wyzwalającym jest suma przebiegów wejściowych obu kanałów
  2. CH-A - sygnałem wyzwalającym jest przebieg kanału A. Przy pracy jednokanałowej przebieg zsynchronizowany jest brany z aktualnie pracującego kanału.
  3. CH-B - sygnałem wyzwalającym jest przebieg z kanału B.
  4. LINE - impulsy zsynchronizowane są generowane zgodnie z przebiegiem napięcia sieci
  5. EXT - impulsy wyzwalające są wytwarzane z przebiegu doprowadzonego do gniazda (EXT INPUT)

 6. Filtry w torze wyzwalania (COUPLING).
  W torze sygnału synchronizującego umieszcza się filtr RC, którego zadaniem jest usunięcie z mierzonego przebiegu niepożądanych sygnałów, które mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić prawidłową synchronizację podstawy czasu. Przełącznik pozwala na wybór rodzaju sprzężenia sygnału wyzwalającego z obwodami generatora synchronizującego.

  1. AC - wszystkie składowe sygnału przenoszone są do generatora impulsów
  2. HF REJ - sprzężenie prze filtr dolnoprzepustowy (umożliwia eliminację częstotliwości radiowych i sznurów w cz. Sygnału badanego
  3. TV - do generatora impulsów wyzwalających doprowadzany jest kompletny sygnał telewizyjny.

Jeżeli do płytek X doprowadzone jest napięcie z generatora podstawy czasu (rozciąg linearny) na ekranie oscyloskopu powstaje przebieg o dokładnie takim samym kształcie jak przebieg doprowadzony do wejścia oscyloskopu (Y).

Jeżeli do płytek X doprowadzimy z zewnątrz napięcie sinusoidalne (rozciąg kołowy) to na ekranie powstają krzywe Lissajaus, elipsa, charakterystyki elementów: diody, opornika, kondensatora. W tym przypadku można również obserwować na ekranie pętlę histerezy. W oscyloskopach dwukanałowych nie ma oddzielnego wejścia na płytki X. W takim oscyloskopie przełącznik podstawy czasu należy przestawić w pozycję X-Y i wtedy napięcie doprowadzone do kanału B jest napięciem odchylającym w torze X.