Tor odchylania pionowego "Y".

  1. Kondensator wejściowy - odcina składową stałą
  2. Dzielnik napięcia - stosuje się bardzo dokładnie skompensowane dzielniki napięcia, które służą do nastawienia określonej czułości kanału A lub B. Przy nieznanej amplitudzie sygnału wejściowego dzielnik napięcia należy ustawić na największy współczynnik odchylania
  3. Wzmacniacz początkowy - służy do wstępnego wzmocnienia sygnału i umożliwia przesuwanie plamki góra, dół.
  4. Przełącznik kanałów - stosowany jest w oscyloskopach jednostrumieniowych dwukanałowych.
  5. Wzmacniacz wstępny Y - wysyła sygnał do układu wyzwalającego w torze X oraz wysterowuje wzmacniacz końcowy.
  6. Lnia opóźniająca - jest to krótkotrwała pamięć, która umożliwia obserwacje całego pojedynczego przebiegu.

  7. Wzmacniacz końcowy Y - zapewnia odpowiednią wartość wzmocnienia. Posiada liniową i stabilną charakterystykę częstotliwościową. Są to wzmacniacze szerokopasmowe.