Przełączniki kanałów.

Elektroniczny przełącznik kanałów umożliwia jednoczesną obserwacje dwóch przebiegów. Przełączanie kanałów może być przemienne ALT lub "siekane" CHOPPED. Praca siekana polega na tym, że przełącznik elektroniczny przełącza wielokrotnie płytki odchylania pionowego Y z kanału A na B i z B na A w czasie jednej podstawy czasu. Ponieważ przełączanie nie jest zsynchronizowane z podstawą czasu, więc kolejno nałożone na siebie posiekane obrazy zakrywają przerwy i na ekranie lampy widoczne są przebiegi takie jak podane do kanału A i do kanału B. Częstotliwość przełączania wynosi od 10 do 100 kHz a w najnowocześniejszych oscyloskopach dochodzi do 2 MHz.

Przy pracy przemiennej ALT przełączanie kanałów następuje w czasie ruchu powrotnego plamki na ekranie i odbywa się w każdym ruchu powrotnym plamki, zatem w jednej podstawie czasu na ekranie rysowany jest przebieg z kanału A, a w następnej podstawie czasu z kanału B. Częstotliwość powtarzania każdego przebiegu na ekranie lampy jest dwukrotnie mniejsza i dlatego przy małych częstotliwościach występuje migotanie obrazu.