Czułość lampy oscyloskopowej.

S=Dh/DUY

Czułością lampy oscyloskopowej nazywamy przyrost wysokości obrazu pod wpływem jednostkowego przyrostu napięcia odchylającego. (przeciętna czułość to 10 - 20 mV/działkę)

Czułość lampy oscyloskopowej jest wprost proporcjonalna do długości lampy i długości płytek odchylających a odwrotnie proporcjonalna do napięcia anodowego i do odległości między płytkami:

S=La/4Uad