Pomiar prędkości obrotowej.

Elektromagnetyczne przetworniki prędkości działają na zasadzie indukowania się siły elektromotorycznej e w uzwojeniu o liczbie zwojów N pod wpływem zmiany strumienia magnetycznego f:

Elektrodynamiczne przetworniki prędkości działają na zasadzie indukowania się sem e w uzwojeniu o liczbie zwojów N poruszającym się z prędkością V w polu magnetycznym o indukcji B, według zależności.

e = BLNV stąd V = k3e

Gdzie k3 = 1/BLN, natomiast l jest długością zwoju cewki.

Przykładem elektrodynamicznego przetwornika prędkości kątowej jest prądnica tachometryczna.

Zasadę działania prądnicy objaśniono na rysunku:

  1. Wirnik.
  2. Cylinder.
  3. Aluminiowy kubek.
  4. Spiralna sprężyna.
  5. Wskazówka.
  6. Podzielnia.
  7. Obudowa.
Prądnice tachometryczne działają na zasadzie prądów wirowych. Obracający się z prędkością kątową wał 8 jest mechanicznie spręzony z wirnikiem 1, którym jest magnes trwały. Strumień magnesu trwałego zamyka się przez cylinder 2 wykonany z ferromagnetyku. W szczelinie między wirnikiem 1 a cylindrem 2 jest umieszczony aluminowy kubek 3. Podczas wirowania magnesów 1 w kubku 3 indukuje się sem i płyną prądy wirowe. Jest wytwarzany moment napędowy proporcjonalny do prędkości kątowej w, obracający kubek 3 w kierunku obrotów wirnika 1. Kubek 3 obróci się o taki kąt a, przy którym moment zwrotny (wytworzony przez spiralną sprężynę 4) zrównoważy moment napędowy. Kąt a można odczytać na podzielni 6. Opisane elementy prądnicy są umieszczone w obudowie 7.

Średnia wartości wyprostowanej sem wynosi:

Eav=2/¶NFmw

Stąd:

w=k4Eav

Przy czym:

k4=¶/2NFm

Fm - jest maksymalną wartością strumienia magnetycznego
a- jest kątem obrotu wirnika