Czujniki pomiarowe - wiadomości wstępne.

Wyróżniamy czujniki parametryczne generacyjne i kompensacyjne.

W czujnikach parametrycznych mierzona wielkość nieelektryczna powoduje zmianę parametru elektrycznego (wymagają dodatkowego zasilania), np. termorezystor, fotorezystor, czujnik indukcyjny, czujnik pojemnościowy, itd.

W czujnikach generacyjnych mierzona wielkość nieelektryczna generuje prąd, napięcie lub ładunek, np. prądnica tachometryczna, termopara, piezoelement, fotoogniwo.

Dla czujników pomiarowych określa się następujące parametry:

STATYCZNE:

  1. Zakres przetwarzania - jest to całkowity zakres, w którym czujnik może pracować.
  2. Zakres pomiarowy - jest to ta część zakresu przetwarzania, w której czujnik przetwarza z określoną dokładnością.
  3. Statyczna funkcja przetwarzania - określa zależność między wielkością nieelektryczną a elektryczną:
  4. Np.

    RT=R0(1+aDT)

  5. Charakterystyka przetwarzania - jest to wykres funkcji przetwarzania (najlepiej, jeśli jest to linia prosta).
  6. Czułość czujnika - określa o ile wzrośnie wielkość elektryczna przy jednostkowym wzroście wielkości nieelektrycznej.

DYNAMICZNE:

  1. Stała czasowa - jest to parametr dynamiczny, który określa jaka może być szybkość zmian sygnału wejściowego.

Czujniki parametryczne współpracują z takimi miernikami jak: mostki RLC, omomierze, mierniki ilorazowe, rejestratory.

Czujniki generacyjne przeważnie współpracują z woltomierzem lub rejestratorem.