Bibliografia

  1. Bad¼mirowski K., Karkowska H., Karkowski Z.: Cyfrowe systemy pomiarowe. Warszawa, WNT 1979r.
  2. Parchański J.: Miernictwo elektryczne i elektroniczne. Warszawa, WSiP 1996r.
  3. Kulka Z., Libura A., Nadachowski M.: Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe. Warszawa, WKi£ 1987r.
  4. Rydzewski J.: Pomiary oscyloskopowe. Warszawa, WNT 1994r.
  5. £akomy M., Zabrodzki J.: Scalone przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe. Warszawa, PWN 1992r.
  6. Rudy van de Plassche: Scalone przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe. Warszawa, WKi£ 1997r.
  7. Marusak M. Urz±dzenia elektroniki Warszawa, WSiP 1994r.
  8. http://www.elektroda.net/pomoce/doc/elektronika/Przetworniki%20analogowo.htm