H I S T O R I A P O L S K I

STRONA W PRZYGOTOWANIU

Postacie

Spis alfabetyczny

Władcy

Prezydenci

 • A

  Aleksander Jagiellończyk

  Aleksander Kwaśniewski

  August II Sas

  August III Sas

 • C

 • E

 • G

  Gabriel Narutowicz

 • I

  Ignacy Mościcki

 • K

  Kazimierz Jagiellończyk

  Kazimierz Odnowiciel

  Kazimierz Sprawiedliwy

  Kazimierz Wielki

  Konrad Mazowiecki

 • Ł

 • N

 • P

  Przemysł II

 • S

  Stanisław August Poniatowski

  Stanisław Leszczyński

  Stanisław Wojciechowski

  Stefan Batory

 • U

 • Z

  Zygmunt August

  Zygmunt III Waza

  Zygmunt Stary

   

 • B

  Bolesław Bierut

  Bolesław Chrobry

  Bolesław Kędzierzawy

  Bolesław Krzywousty

  Bolesław Pobożny

  Bolesław Rogatka

  Bolesław Śmiały

  Bolesław Wstydliwy

  Bronisław Komorowski

 • D

 • F

 • H

  Henryk Brodaty

  Henryk Pobożny

  Henryk Probus

  Henryk Walezy

 • J

  Jadwiga Andegaweńska

  Jan III Sobieski

  Jan Kazimierz

  Jan Olbracht

  Józef Piłsudski

 • L

  Lech Kaczyński

  Lech Wałęsa

  Leszek Biały

  Leszek Czarny

  Ludwik Węgierski

 • M

  Maciej Rataj

  Michał Korybut Wiśniowiecki

  Mieszko I

  Mieszko II

  Mieszko Plątonogi

  Mieszko Stary

 • O

 • R

 • T

 • W

  Wacław II

  Władysław Herman

  Władysław IV

  Władysław Jagiełło

  Władysław Laskonogi

  Władysław Łokietek

  Władysław Warneńczyk

  Władysław Wygnaniec

  Wojciech Jaruzelski

Władcy Polski (książęta i królowie)

Mieszko I

Bolesław Chrobry (Koronowany w 1025 roku)

Mieszko II (Koronowany w 1025 roku)

Kazimierz Odnowiciel

Bolesław Śmiały (Koronowany w 1076 roku)

Władysław Herman

Bolesław Krzywousty

Władysław Wygnaniec

Bolesław Kędzierzawy

Mieszko Stary

Kazimierz Sprawiedliwy

Mieszko Plątonogi

Leszek Biały

Władysław Laskonogi

Henryk Brodaty

Henryk Pobożny

Bolesław Rogatka

Konrad Mazowiecki

Bolesław Wstydliwy

Bolesław Pobożny

Leszek Czarny

Henryk Probus

Przemysł II (Koronowany w 1295 roku)

Wacław II (Koronowany w 1300 roku)

Władysław Łokietek (Koronowany w 1320 roku)

Kazimierz Wielki (Koronowany w 1333 roku)

Ludwik Węgierski (Koronowany w 1370 roku)

Jadwiga Andegaweńska (Koronowana w 1384 roku)

Władysław Jagiełło (Koronowany w 1386 roku)

Władysław Warneńczyk (Koronowany w 1434 roku)

Kazimierz Jagiellończyk (Koronowany w 1447 roku)

Jan Olbracht (Koronowany w 1492 roku)

Aleksander Jagiellończyk (Koronowany w 1501 roku)

Zygmunt Stary (Koronowany w 1506 roku)

Zygmunt August (Koronowany w 1529 roku)

Henryk Walezy (Koronowany w 1574 roku)

Stefan Batory (Koronowany w 1576 roku)

Zygmunt III Waza (Koronowany w 1587 roku)

Władysław IV (Koronowany w 1632 roku)

Jan Kazimierz (Koronowany w 1649 roku)

Michał Korybut Wiśniowiecki (Koronowany w 1669 roku)

Jan III Sobieski (Koronowany w 1674 roku)

August II Sas (Koronowany w 1697 roku)

Stanisław Leszczyński (Koronowany w 1704 roku)

August III Sas (Koronowany w 1733 roku)

Stanisław August Poniatowski (Koronowany w 1764 roku)

 

 

Prezydenci Polski

11.12.1922 - 16.12.1922    -   GABRIEL NARUTOWICZ

16.12.1922 - 22.12.1922    -   MACIEJ RATAJ

22.12.1922 - 15.05.1926    -   STANISŁAW WOJCIECHOWSKI

15.05.1926 - 01.06.1926    -   MACIEJ RATAJ

31.05.1926                         -   JÓZEF PIŁSUDSKI

04.06.1926 - 30.09.1939    -   IGNACY MOŚCICKI

05.02.1947 - 20.11.1952    -   BOLESŁAW BIERUT

19.07.1989 - 30.12.1989    -   WOJCIECH JARUZELSKI

22.12.1990 - 22.12.1995    -   LECH WAŁĘSA

23.12.1995 - 23.12.2005    -   ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI

23.12.2005 - 10.04.2010    -   LECH KACZYŃSKI

06.08.2010 - obecnie         -   BRONISŁAW KOMOROWSKI

Copyright © 2013

Strona główna Przewiń na początek strony