Odbiornik radiowy

X. Technika cyfrowa w odbiorniku cyfrowym


Tuner z syntezą częstotliwościFunkcje realizowane przez tuner cyfrowy.1. Bardzo dokładne dostrojenie do odbieranej stacji.
2. Automatyczne przestrajanie tunera w górę lub dół, skokowo zgodnie z programem.
3. Wyszukiwanie stacji emitujących tylko sygnał stereo.
4. Ręczne wyszukiwanie stacji.
5. Wpisywanie do pamięci wybranych stacji.
6. Cyfrowe wyświetlanie częstotliwości odbieranej stacji.
7. Wyświetlanie na wskaźniku informacji dodatkowych np. poziom sygnału odbieranej stacji, odbieran zakres, audycja stereo.

Układ syntezy częstotliwośći


Układ ten oparty jest na wbudowanej w układ tunera cyfrowej pętli fazowej w skład której wchodzą:
- generator sterowany napięciowo spełniający rolę heterodyny pracujący na częstotliwości fh=fs+fp.cz., gdzie fs jest sygnałem w.cz. odbieranej stacji radiowej.
- wstępny dzielnik f heterodyny dzielący sygnał heterodyny w założonym stosunku przez N (fh/N) µP oblicza wartość podziału N dla danej stacji radiowej.
- komparator fazy porównujący częstotliwość generatora wzorcowego fw z częstotliwością (fazą) podzieloną z częstotliwością fh w przypadku niezgodności fazy sygnału fw i fh na wyjściu komparatora powstaje napięciowy sygnał błędu. Jest to tzw. napięcie korekcyjne, które dokładnie dostraja heterodynę do wymaganej częstotliwości do prawidłowego odbioru danej stacji radiowej proces dostrajania trwa tak długo aż błąd fazy bedzie równy 0. Warunkiem prawidłowej pracy tunera jest rozmieszczenie stacji radiowych na ściśle określonych częstotliwościach w równych odstępach zwanych rastrem na falach średnich i długich raster wynosi 9kHz, a na UKF 150.25kHz. Automatyczne dostrajanie tunera do stacji odbywa się z pewnym skokiem uwzględniającym raster stacji radiowych co zapewnia dokładne dostrojenie do częstotliwości staji np. przy strojeniu na zakresie AM skok wynosi 3kHz a na FM 50kHz. Do budowy układu syntezy częstoliwości używa się specjalizownych układów scalonych np. SAA 1057 PHILIPS-a i SDA 2120 SIEMENS-a.