x(!)x Tematy x(!)x

1. Podstawowe pojęcia.
2. Rodzaje i sposoby sterowania.
3. Elementy skladowe regulacji.
4. Sygnały sterowane w Automatyce.
5. Opis ogólny obiektu regulacji.
6. Własności urządzeń pomiarowych.
7. Pomiar przesunięć liniowych i kątowych.
8. Czujniki indukcyjne.
9. Czujniki pojemnościowe.
10. Pomiar parametru ruchi.
11. Czujniki temperatury.
12. Przepływomierze.
13. Pomiar sił i odkształceń.
14. Styczniki.
15. Układy sterowania styczników.
16. Przekaźniki - zastosowanie i podział.
17. Schemat stylowy programowania [ KOP ] .
18. Włączanie z samopodtrzymaniem.
19. Zarys budowy silników prądu stałego.
20. Rodzaje silników prądu stałego. Tabliczka zaciskowa.
21. Sposoby regulacji prędkości obrotowej silników prądu stałego.
22. Hamowanie silników prądu stałego.
23. Silniki wykonawcze prądu stałego.
24. Silniki indukcyjne - zarys budowy.
25. Redukcja prędkości obrotowej.
26. Hamowanie silników indukcyjnych.
27. Silniki jednofazowe indukcyjne.
28. Elementy przełączające stosowane w energoelektronice.
29. Łączniki i sterowniki prądu stałego.
30. Przekształtniki napięcia stałego.
31. Prostowniki sterowalne.
32. Falowniki.
33. Układy pracy falowników.
34. Zasada działania falownika trójfazowego.
35. Przemienniki częstotliwości.